Projektityön kokemusasiantuntija

Kun projektin tai hankkeen johtamiseen tarvitaan rautaista ammattitaitoa, uutta näkökulmaa läpivientiin tai tukea ja sparrausta projektiryhmälle, tulen mielelläni avuksesi. Tuon mukanani projektiin kaikki tietoni, taitoni ja kokemukseni siitä, miten projekti saadaan onnistuneesti maaliin. Projekti voi olla ICT kehittämistä mutta yhtä hyvin se voi olla mikä tapahsa muukin projekti, jonka onnistumisen edellytys on suunnitelmallisuus ja kurinalainen eteneminen.

Hyödynnän projektityökokemustani myös sisällöntuottajana. Kirjoitan artikkeleita projektityöhön liittyvistä ajankohtaisista asioista mm. projektityön muutoksista, kehittämisestä ja työhyvinvoinnista. Sisällöntuottajana hyödynnän omia kokemuksiani projektityöstä.

Projektipäällikköpalvelu

Tulen apuun silloin, kun organisaatiolla ei ole riittävästi resurssja projektin läpivientiin tai projektin johtamiseen tarvitaan projektihallinnollista kokemusta tai erityisosaamista.

Minulla on kokemusta niin vesiputousmallista kuin ketterästä kehittämisestä (Scrum, Kanban). Olen johtanut myös hybridimallilla toteutettuja projekteja.

Kun haluat varmistua, että organisaatiosi projekteissa ja hankkeissa on juuri oikeanlaista kokemusta ja asiantuntemusta, tulen mielelläni avuksesi.

Tuki projekteille

Hyvin johdettu projekti on työyhteisö, jossa töitä tehdään tarkoituksenmukaisesti ja tehokkaasti yhteistyössä niin, että kaikki projektin tavoitteet saavutetaan ja jokainen projektiin osallistuva voi tuntea saavansa arvostusta ja onnistumisen tunteita.

Kun halutaan varmistaa, että projektin työskentelyilmapiiri ja vuorovaikutus toimii parhaalla mahdollisella tavalla, tuon projektiin luovan menetelmä ryhmäytymiseen, vuorovaikutuksen kehittämiseen ja identiteetin tarkasteluun.

Sisällöntuottaja

Tarjoan kaiken projektityökokemukseni  ja taitoni kirjoitta myös sisällöntuottamiseen. Etsin aktiivisesti projektityöhön liittyviä ajankohtaisia asioita ja kirjoitan artikkelin juuri siitä näkökulmasta, joka sopii projektityön kehittymiseen.

Kun halut varmistua, että organisaatiosi palvelut tulevat esille  oikealla tavalla ja oikeaan aikaan myös sosiaalisessa mediassa, tulen mielelläni avuksesi kirjoittamaan organisaatiosi palveluihin liittyviä ajankohtaisia asioita.